Nacionalni centar za tehničku kulturu Kraljevica

Članovi DPTK Ogulin sudjelovali su na stručnom usavršavanju u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici iz robotike (Dragan Sabljak i Bojan Grba), automatike (Danko Bertović) i radiokomunikacije (Marijan Tonković). Veliko hvala NCTK i svim predavačima!!!