Stigla još tri robota

Danas su na adresu Društva pedagoga tehničke kulture stigla još tri robota. Radi se o Robotics Setu. Robotic set omogućava izradu stacionarnih i mobilnih modela. Učenje osnovnih i naprednih tehnika programiranja korištenjem programskog jezika PYTHON ili Microsoft Makecode. Idealan za početnike koji uče osnove programiranja i kontrole različitih ulaznih ( senzori ) i izlaznih ( motori, LED ) uređaja, a isto tako i za napredne programere i konstruktore. Kod izrade programa za mobilne modele učenici upoznaju logiku i sisteme kretanja u prostoru, te detektiranje prepreka ( samohodna vozila ). Senzori koji se nalaze u set omogućavaju gradnju modela koji se kreću u prostoru pomoću ULTRAZVUČNOG ili DODIRNOG senzora, modela koji putem IR senzora prati crtu, modela koji putem FOTO senzora prati svijetlo i modela koji putem KOLOR senzora prepoznaje boje. Osim gradbenih elemenata u kompletu se nalaze ADAPTER za napajanje 9V, sučelje micro:bit IO F5, BBC micro:bit računalo, kutija za bateriju 9V i USB kabel. Ukupno oko 180 elemenata.

DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:


Roboti će se koristiti na redovnim radionicama robotike koji se održavaju ponedjeljkom od 16:00 do 17:00 i četvrtkom od 18:00 do 19:00 u Centru za tehničku kulturu Ogulin.