Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin

Cilj promicanja obrazovnih i pedagoških djelatnosti u širenju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina; populariziranju tehničkih dostignuća i njihove primjene; znanstvenog i tehničkog obrazovanja i osposobljavanja učitelja tehničke kulture; opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži te kreativnog stvaralaštva; prenošenja znanja i vještina odgovarajućeg zastupanja strukovnih i drugih interesa pedagoga tehničke kulture; stvaranja i poboljšanja materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja potreba članova; zaštita vlastitih interesa, zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova.

Ciljana skupina

008 DJECA – OPĆA POPULACIJA

019 GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA

033 MLADI – OPĆA POPULACIJA

Djelatnosti s kojima se ostvaruju ciljevi su:
– potiče, organizira i omogućava razmjenu iskustava između članova Društva; organizira seminare, savjetovanja, tribine i druge oblike djelovanja radi razmjene iskustava, afirmacije dostignuća te širenja i promicanja tehničke kulture; organizira oblike osposobljavanja članova za ovladavanje novim znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje pedagoške djelatnosti i tehničkoj kulturi; pruža stručnu i tehničku pomoć članovima Društva u ostvarivanju obrazovnih programa u području djelovanja Društva; prati i sudjeluje u aktivnostima stručne pripreme programa nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u tehničkoj kulturi, a osobito programa namijenjenih nadarenoj odnosno hendikepiranoj djeci; potiče, organizira i omogućava razvitak stvaralaštva djece i mladeži te njegovu afirmaciju putem izložbi, smotri i natjecanja i drugih oblika predstavljanja dostignuća u tehničkoj kulturi;organizira i vodi oblike rada s darovitom djecom i mladeži; potiče nakladničku djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi njegova djelovanja;osigurava potrebne materijalne, tehničke i kadrovske uvjete za ostvarivanje ciljeva svoga postojanja i zadatka sadržanih ovim Statutom utvrđenoj djelatnosti Društva.

Djelatnosti

13.9. Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi

13.10. Organiziranje i razvijanje tehničke kulture

13.11. Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Registarski broj04001569
NazivDRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE OGULIN
SjedišteBrodski odvojak 21, Ogulin 
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014)Da
OIB 96365780821
Skraćeni nazivDPTK Ogulin
Datum upisa10.10.2017.
Datum osnivačke
Skupštine
14.06.2017.